Videos

Ambra –  Kulturnatten 2020

Zimmermans- Katalin 2019 –  Fiolsolo 3.00 min

Caolmhar – Kulturnatten 2018

Zimmermans – Parksnäckan 2017

 

Mina högstadieelever – Musikhjälpen 2014

Rain Dogs – Uppsala 2013

Morfis – Turkiet 2012

Morfis – Kulturernas Karneval 2012

Internationell konferens – Sigtuna 2012

Jiddish – 2011

Efter turné med Jerusalem Klezmerband i Jerusalem och Döda havet.

Morfis – Uppsala Konsert och Kongress, 2011