Natur & Kultur

Digilär Musik

Digilär Musik är ett kreativt läromedel som hjälper dig som musiklärare genom ett tydligt strukturerat innehåll med Träna själv-uppgifter och massor med nyinspelade instruktionsvideor.

Natur & Kultur

Om Digilär Musik

Digilär Musik följer de nya kursplanerna för 2022 och täcker innehållet för hela musikämnet. Med en tydlig struktur och massor av musikaliska exempel i videor och ljudexempel ligger fokus på kreativitet – att skapa och spela musik.

Kapitelstrukturen är tydlig med inledande frågor och sammanfattning. Eleverna har möjlighet att läsa, lyssna och lära genom arbetsuppgifter tätt kopplade till innehållet. Till varje kapitel finns instuderingsfrågor och quiz.

Video

Titta in i Digilär Musik 7-9

Spela videoklipp

Fem snabba om läromedlet

 

  • Inspelade videor och klickbara ljudexempel för smart inlärning.
  • Tydlig kapitelstruktur med inledande frågor och sammanfattning.
  • Träna själv-uppgifter tätt kopplat till innehållet.
  • Quiz och instuderingsfrågor till alla kapitel.
  • Lärarhandledning med kommentarer om innehållet samt tips på lärarledda
    uppgifter.
Natur & Kultur
Exempel på arbetsområden i Digilär Musik

Arbetsområden

Årskurs 4-6

Ukulele

Musikstilar

Band och orkester

Årskurs 7-9

Musik och samhälle

Skriva låtar

Spela och sjunga

.

Vad säger lärare?

violin, child, girl-1617972.jpg
NoK:s digitala musikläromedel, är det mest seriösa och genomtänkta material som hitintills har dykt upp, och som djupdyker i den akademiska förståelse som faktiskt krävs för att överhuvudtaget anamma och acceptera musiken som ett legitimt ämne.
/Musikpedagog, grundskolan